Federalni štab civilne zaštite (FŠCZ) danas je zbog situacije oko korona virusa održao četvtu vanrednu sjednicu u Sarajevu i donio nove naredbe koje stupaju na snagu danom donošenja i traju do 31. marta ove godine.

Naredbe FŠCZ su:

1. Naređuje se zabrana kretanja osobama mlađim od 18 godina i starijim od 65 godina na području Federacije BiH.

2. Za provođenje ove naredbe odgovorni su ministri kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova.

3. Zadužuju se ministarstva iz tačke 2. ove naredbe da putem Federalnog operativnog centra civilne zaštite izvještavaju Federalni štab o svim poduzetim mjerama.

4. Ova naredba stupa na snaga danom donošenja i primjenjuje se do 31. marta 2020. godine.

Podsjetimo, sportska takmičenja u našoj državi su odgođena do daljnjeg zbog korona virusa, a Premijer liga BiH se najkasnije mora završiti do kraja juna ove godine.

(Reprezentacija.ba)