Olimpijski komitet BiH organizuje nove Napredne kurseve menadžmenta u sportu

Olimpijski komitet BiH organizuje Četvrti modul Nparednih kurseva menadžmenta u sportu

Olimpijski komitet BiH organizuje nove Napredne kurseve menadžmenta u sportu

Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine organizovat će putem video linka 21. i 22. jula nove kurseve menadžmenta u sportu.

“Četvrti modul Naprednih kurseva menadžmenta u sportu, 21. i 22. jula, a tretira teme finansijskog i projekt menadžmenta kao sastavnim djelovima sistema upravljanja Olimpijskim sportskim organizacijama.

Finansijski menadžment podrazumjeva predavanja na temu finansijske odgovornosti, izrade finasijskog plana u skladu sa strategijom, izradu projektnih proračuna, utvrđivanje neophodnih finansijskih procedura, nadzor i procjenu uspješnosti finansijskog plana i transparentno finansijsko izvještavanje, dok predavanja na temu projekt menadžmenta tretiraju sve faze upravljanja projektima od ideje do realizacije imajući u vidu neophodnost da se projekti isporučuju prema zadanom rasporedu i budžetu, a u skladu sa ciljevima organizacije.” naveli su iz Olimpijskog komiteta BiH.

“Program je u potpunosti diktiran od strane MOK-a, te je osmišljen u saradnji sa više od 150 svjetskih priznatih naučnika i stručnjaka iz sportskog menadžmenta i obuhvata učenje o ključnim kompetencijama neophodnim za uspješno vođenje sportskih organizacija.” poručuju iz OK BiH.

(Reprezentacija.ba)

Oznake: