Općina Centar objavila je javni poziv za Izvođenje radova na rekonstrukciji stadiona “Asim Ferhatović Hase”, piše Akta.ba.

Procijenjena vrijednost nabavke je 1.620.000,00 KM bez PDV-a. Ugovor se zaključuje na period od tri godine.

Radovi će se vršiti u četiri faze.

Faza 1 obuhvata Izradu glavnog projekta i radovi na izradi podloge terena za hibridnu travu sa grijačima, mikrodrenažom, nivelacija sistema za navodnjvanje i vraćanjem stare trave.

Druga faza podrazumjeva izradu idejnog, glavnog projekta i građevinski radovi na rekonstrukciji postojećih prostorija sa nabavkom kontejnera. Faza 3 obuhvata izradu projekta za razglasni sistem sa nabavkom i ugradnjom istog, a faza 4 nabavku i postavljanje hibridne trave.

U okviru rekonstrukcije postojećih prostorija sve pomenute sobe moraju biti dobro osvijetljene, rashlađene i zagrijane, jasno obilježene i opremljene wi-fi, dva tuša, jednu individualnu wc-šolju,šest sjedala, sto i ormarići za garderobu.

Stadion će imati namjenske pristupne rute, izlazne rute i sjedišta za invalidne gledaoce i njihove pratioce.

Osim novog travnjaka uradit će se i pokrivanje press tribine i osposobljavanje prostorije za održavanje press konferencije.

(Reprezentacija.ba)