Općina Centar nastavlja sa odličnom praksom podrške bh. sportu, a sada je objavilajavn poziv za dodjelu nagrada sportskim udruženjima sa područja općine Centar za ostvarene vrhunske sportske rezultate u prethodnoj takmičarskoj sezoni, za pojedinačne i ekipne rezultate, a za ovu namjenu obezbijeđeno je 60.000 KM.

“Pravo na dodjelu nagrada mogu ostvariti sportski klubovi, sportska društva, sportski klubovi osoba sa invaliditetom i sportska društva osoba sa invaliditetom, a koji imaju sjedište u općini Centar Sarajevo najmanje tri godine.

Novčana sredstva za nagrađivanje sportskih udruženja sa područja općine Centar za postignute vrhunske sportske rezultate, dodijelit će se za rezultat ostvaren u prethodnoj takmičarskoj sezoni, za pojedinačne i ekipne rezultate;

– za osvojeno prvo, drugo i treće mjesto na Državnom takmičenju;

– za osvojeno prvo, drugo i treće mjesto na Regionalnom/Međunarodnom takmičenju u kom učestvuje šest i više ekipa iz četiri i više država;

– za osvojeno prvo, drugo i treće mjesto na Mediteranskim igrama;

– za osvojena mjesta od prvog do osmog na Evropskom takmičenju;

– za osvojena mjesta od prvog do osmog na Svjetskom takmičenju;

– za osvojena mjesta od prvog do osmog na EYOF-u i Olimpijskim igrama;

– za osvojeno prvo, drugo i treće mjesto predstavnika sportskog udruženja u okviru državne reprezentacije.

Nagrađivanje pojedinačnih i ekipnih rezultata se jednako odnosi i na para sportove.

Javni poziv je objavljen na općinskoj web stranici: https://www.centar.ba/javni-pozivi-i-konkursi i ostaje otvoren do kraja tekuće godine, odnosno do utroška planiranih sredstava za ovu namjenu.

Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom  podnosi se Službi za obrazovanje, društvene djelatnosti, kulturu i sport – Odsjek za kulturu i sport elektronskim putem, preporučeno putem pošte ili putem protokola Općine Centar Sarajevo, ulica Mis Irbina br. 1.

Dodatne informacije svi zainteresovani mogu dobiti pozivom na broj telefona 033/562-384 ili slanjem upita putem email-a sport@centar.ba.” naveli su iz Općine Centar.

(Reprezentacija.ba)