Tokom ZOI „Peking 2022“, 09.02.2022. godine, održan je sastanak a na kojem su prisustvovali predsjednik OK BiH g. Marijan Kvesić, potpredsjednik prof.dr. Milanko Mučibabić i generalni sekretar dr. sci Said Fazlagić ispred Olimpijskog komiteta BiH i Predsjednik Olimpijskog komiteta Španije g. Alejandro Blanco Bravo i gđa. Victoria Cabezas, član Izvršnog komiteta Evropskih olimpijskih komiteta i generalni sekretar OK Španije ispred Olimpijskog komiteta Španije.

Tema sastanka je naravno bila kandidatura za ZOI Barcelona – Sarajevo 2030, koja i u svijetu sada već poprima obrise o jednoj izvrsnoj ideji. Da bi se ideja pretvorila u prijedlog, u narednom periodu će biti održani prateći sastanci između interesnih strana, a Sarajevo bi trebalo da pripremi okvirni budžet za renoviranje borilišta. Okvirni budžet bi podrazumijevao renoviranje skakaonica i staza za nordijsku kombinaciju, koje su prioritet kandidature, a čije djelimične troškove bi pokrio NOK Španije.

Potom bi Sarajevo trebalo u potpunosti renovirati bob stazu, kako bi se takmičenja u bobu, sankanju i skeletonu održala također u Sarajevu. Ovo bi značilo da bi ukupno 25% sportista i trenera ZOI Barcelona – Sarajevo 2030 nastupilo u Sarajevu. Predsjednik Olimpijskog komiteta Španije, g. Alejandro Blanco Bravo nije krio svoje oduševljenje, te je tokom sastanka bio vrlo optimističan.

Naredne sedmice je zakazan vrlo bitan sastanak u Madridu, a početkom marta četveročlana delegacija iz Španije će posjetiti Sarajevo, tačnije navedena borilišta.

Ideja ZOI Barcelona – Sarajevo 2030 se uklapa u novi koncept održivosti Igara, gdje se posebno stavlja akcenat na korištenje već posjeteće infrastrukture, odnosno njihove adaptacije.

Treba naglasiti da bi ovo za oba grada bile druge Olimpijske igre, odnosno Barcelona bi bila još jedan grad domaćin Ljetnih i Zimskih olimpijskih igara, a Sarajevu bi se ponovo probudio Olimpijski duh.

(Reprezentacija.ba)