Fudbalsku struku u Bosni i Hercegovini nedavno je obradovao okrugli stol bh. trenera u organizaciji “Udruženja fudbalskih trenera Kantona Sarajevo”.

Stvari su se napokon pomjerile sa mrtve tačke organizacijom rasprave na mnoge aktuelne teme kao što su “Status trenera”, “Problemi u fudbalu”, “Osvrt na nacrt zakona o sportu – sa prijedlozima rješenja” i druge.

O ovom događaju, kao i o radu i daljim planovima, za Reprezentacija.ba govori prof. Emir Karahmet, predsjednik Udruženja i dugogodišnji uspješni trener, sada i selektor selekcije Kantona Sarajevo.

“Sretni smo zbog osnivanja Udruženja, kao i prvog radnog sastanka na kojem su se okupili mnogi referentni iskusni treneri, ali i mlade nadolazeće snage. Mislim da je već prvi sastanak bio vrlo koristan. Koristim priliku da pohvalim sve trenere na uloženom trudu pri registraciji udruženja, kao i rukovodstvu FS Kantona Sarajevo na prijemu u člansvo i dosadašnjem radu.”

Međunarodna edukacija kao jedan od prioriteta: Generalni direktor HJK Aki Riihilahti i Emir Karahmet, Foto: HJK Helsinki

“U Bosni i Hercegovini postoji preko 4000 trenera koji do sada nikada nisu bili povezani institucionalno. A to znači da i nisu bili zaštićeni. Fudbal se igra zbog publike, ali ga nose igrači i treneri. Realnost je da su gotovo svi učesnici u fudbalu zaštićeni, osim trenera. S druge strane, nije bilo ni tijela koje bi pred trenere postavilo jasne norme i okvire u kojima moraju raditi, napredovati, educirati se, a sve kako bi se BiH ponovo primakla europskim fudbalskim standardima” kaže Karahmet za Reprezentacija.ba.

Tek ste na početku djelovanja, opišite nam neke prve ciljeve i zadatke Udruženja?

“Želimo se izboriti da se jasno regulišu pitanja u vezi sa statusom trenera, da se uspostavi registar trenera, da se napravi koordinacija aktivnosti naših članova, da se urede prava, ali i dužnosti svakog člana, da štitimo interese naših članova i rješavamo eventualne nesporazume… Važan je i kvalitetan rad i razvoj samih trenera pa želimo pomoći da naši treneri ostvare međunarodnu saradnju sa trenerima u inostranstvu kako bi se dodatno edukovali i usavršavali. Na kraju nagradama i priznanjima želimo dodatno podsticati kvalitetan rad” kaže Karahmet.

Alispahić i Cviko govornici na nedavno održanom okruglom stolu UTKS, Foto: UFTKS

U Bosni i Hercegovini odavno u fudbalskoj javnosti vlada stav da se struka dovoljno ne uvažava, ali sa druge strane ni struka organizovano osim istupa pojedinaca nije napravila neke jasne prijedloge, strategije? Šta uraditi za bolje sutra bh. fudbala?

“Mi moramo raditi na uspostavljanju našeg bosanskohercegovačkog stila igre, te proizvodnji igrača. Sve sukladno našem identitetu, mentalitetu i podneblju na kojem živimo. Moramo krenuti sa propisima koji će štititi budući rad i ulaganja, napraviti stručne planove i programe u radu svih selekcija kako od najmlađih igrača pa sve do seniora. To je nemoguće bez saradnje sa lokalnim i višim Savezima, ali i ministarstvima sporta, države kako bi se jačala struka i prateća logistika. Prvi korak je napravilo naše udruženje, nadam se da ćemo uspjeti popraviti stvari u cijeloj Bosni i Hercegovini.”

Posljednji okrugli stol UFTKS okupio je mnoga referentna imena, a prisustvovali su Musemić, Janjoš, Alispahić, Turković, Karahmet, Nikolić, Cviko, Omerović, Dudo, Oruč, Bajrić, Krajina, Bajramović, Handžić, Varatanović, Plakalo i drugi treneri, te profesori Dogan, Talović, Mahmutović…

(Reprezentacija.ba)