Općina Centar nastavlja biti dobar primjer razvoja sporta u najmlađim kategorijama što je neophodan preduslov za kasnije stvaranje vrhunskih rezultata u profesionalnom sportu. Mnoge “Džeke i Teletovići” nikada nisu uopšte imali priliku trenirati fudbal ili košarku, pa je angažman mladih u sportu diljem BiH nešto što zaslužuje pažnju svake lokalne zajednice.

Općina Centar finansira članarine u školama sporta za svoje najmlađe stanovnike, a sada su poseban fokus stavili na razvoj ženskog fudbala u najranijoj fazi.

“U nastojanju da se učenicima osnovnih škola omogući učešće u što raznovrsnijim sportskim aktivnostima, naročito preko ljetnog raspusta, Općina Centar Sarajevo u saradnji sa javnom ustanovom „Centar za sport i rekreaciju“ čiji je osnivač, organizovala je besplatnu školu fudbala za djevojčice osnovnih škola sa područja Centra.

Projekat je namijenjen djevojčicama od VI do IX razreda sa područja ove lokalne zajednice. Treninzi se održavaju utorkom i četvrtkom od 15,30 do 16,45 sati, te četvrtkom od 15,15 sati za mlađe grupe, a upis se vrši direktno na terminima. 

Tjelesna aktivnost kod djece utiče na zdravlje i predstavlja prevenciju razvoja rizičnih faktora prilikom odrastanja. Cilj projekta je uključiti što veći broj učenica od šestog do devetog razreda osnovnih škola sa područja općine Centar u organizovane sportske aktivnosti, a sadržaj projekta je usvajanje osnovnih tehničkih i taktičkih elemenata fudbalske igre putem treninga.

Realizatori besplatne škole fudbala su profesori sporta i tjelesnog odgoja, kao i treneri fudbala. Besplatna škola fudbala za djevojčice održava se u realizaciji Centra za sport i rekreaciju uz partnerstvo sa Fudbalskim klubom „Respekt“.” naveli su iz Općine Centar.

(Reprezentacija.ba)