Zmajevima bi koristila odgoda baraža – bili bi jači za Lulića, Kolašinca, Đurića…

Do novog datuma baraža Dušan Bajević bi mogao imati oporavljene Lulića, Kolašinca, Đurića…