Savez toleriše sudije čije je greške sam priznao, sudac koji je teško oštetio Zvijezdu 09 ponovo delegiran

Zvijezda 09 oštećena, a sudije nisu odgovarale