Općinsko vijeće Općine Novo Sarajevo jučer je usvojilo inicijativu FK Željezničar za preimenovanje Zvorničke ulice u Bulevar Ivice Osima.

Nekoliko dana nakon sahrane Ivice Osima, FK Željezničar podnio je inicijativu Općini Novo Sarajevo za preimenovanje Zvorničke ulice u Bulevar Ivice Osima.

Općinski vijećnici su na jučerašnjoj sjednici jednoglasno usvojili ovaj prijedlog, te je sada na potezu Skupština Kantona Sarajevo koja će donijeti konačnu odluku.

Željo je u inicijativi naglasio da će fizičkim licima koja to budu tražila snositi troškove promjene dokumenata zbog promjene ulice.

Skupština Kantona Sarajevo je prije nekoliko dana preimenovala A transverzalu na području općine Novi Grad u A transverzalu “Michael Schumacher”, tako da se očekuje da će i legendarni Ivica Osim dobiti svoju ulicu u Sarajevu.

(Reprezentacija.ba)