Općina Centar: Finansijska pomoć za odlazak mladih sportista na međunarodna takmičenja

Općina Centar podržava mlade sportiste


Općina Centar: Finansijska pomoć za odlazak mladih sportista na međunarodna takmičenja
Foto: Općina Centar

Općina Centarodličan je primjer kako država sistemski može, koliko je u mogućnosti, pomoći sport.

Nakon što je Centar odlučio finansirati članarine u školama i klubovima djeci koja žele trenirati sport, te nakon kontinuirane podrške lokalnim klubovima među kojima je FK Sarajevo, iz ove općine stiže i nova dobra odluka – a to je pomoć u finansiranju odlaska mladih sportista na strana takmičenja.

Na zvaničnoj stranici Općine Centar objavljen je javni poziv za dodjelu sredstava iz granta za sufinansiranje odlaska mladih sportista sa područja općine Centar Sarajevo na internacionalna takmičenja.

Kako je navedeno u tekstu javnog poziva pravo na dodjelu finansijskih sredstava može ostvariti pojedinac koji učestvuje u organizovanom internacionalnom sportskom takmičenju uz uslov da je državljanin Bosne i Hercegovine, da ima prebivalište na području općine Centar Sarajevo i da je u životnoj dobi od navršenih 12 do 35 godina starosti.

Podnosilac zahtjeva može ostvariti pravo na dodjelu sredstava dva puta u toku kalendarske godine za odlazak na dva različita internacionalna takmičenja. Kako je predviđeno javnim pozivom maksimalan iznos pomoći za troškove odlaska na takmičenje u zemlje regiona (Albanija, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Sjeverna Makedonija, Slovenija i Srbija) je 300 KM, dok je za troškove odlaska na takmičenje u zemlje evropskog kontinenta, ne računajući naprijed navedene, maksimalan iznos pomoći 400 KM.

Sportisti koji odlaze na takmičenja izvan evropskog kontinenta mogu ostvariti pravo na pomoć do 500 KM, dok će iznos do 800 KM biti odobren sportistima za troškove odlaska na olimpijske i paraolimpijske igre.

U javnom pozivu je također navedena sva potrebna dokumentacija koju je potrebno dostaviti za ostvarivanje ovog prava Službi za obrazovanje, društvene djelatnosti, kulturu i sport – Odsjek za kulturu i sport Općine Centar elektronskim putem na mail: samir.arnautovic@centar.ba, preporučeno putem pošte ili putem protokola Općine Centar Sarajevo (ulica Mis Irbina broj 1).

Za sve dodatne informacije zainteresovana lica mogu pozvati broj telefona 033/562-384.  Javni poziv će biti otvoren do kraja tekuće budžetske godine, odnosno do utroška planiranih sredstava za ovu namjenu.

Prijave aplikanata koji su koristili sredstva iz ovog granta u 2021. godini, a nisu dostavili izvještaje sa relevantnom finansijskom dokumentacijom o namjenskom utrošku sredstava, neće biti uzete u razmatranje.  

(Reprezentacija.ba)

Oznake: