Danas je u Sarajevu održan sastanak predstavnika FIFA (Maria Sofia Malizia Oursi) i UEFA (Jacques Bondallaz) sa predstavnicima NS/FS BiH, generalnim sekretarom Adnanom Džemidžićem i članovima Pravnog komiteta NS/FS BiH Enesa Hašića i Komisije za propise FSRS Igorom Ostojićem, saopšteno je iz Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine.

Razmatrana su mnoga pitanja vezana za rad NS/FS BiH, sa posebnim akcentom na preduzete korake u vezi sa provođenjem zakazivanja i održavanja izbora na svim organizacionim nivoima. Zaključeno je da će obje fudbalske asocijacije i dalje pratiti radne aktivnosti NS/FS BiH u svim segmetnima njegovog djelovanja, a uz to biti i snažna podrška u budućim projektima.

U narednom periodu je potrebno izvršiti kvalitetne pripreme za održavanje izbora na svim organizacionim nivoima koji djeluju u okviru NS/FS BiH, a prema ranije utvrđenom hodogramu održavanja sjednica skupština svih nivoa organizovanja.

Neophodno je poduzeti sve korake u cilju transparentnog praćenja i demokratskog odvijanja izbornih procesa.

Na kraju posjete su Maria Sofia Malizia Oursi i Jacques Bondallaz istaknuli neskriveno zadovoljstvo posjetom sjedištu NS/FS BiH, ocijenivši visokom ocjenom rad Saveza u cijelini, sa akcentom na veoma profesionalnu saradnju sa krovnim asocijacijama.

(Reprezentacija.ba)