Shodno dogovoru Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine i Fudbalskih asocijacija Finske i Italije, kao i definisanim pravilima koja se odnose na apliciranje za kupovinu ulaznica za naredne utakmice naše reprezentacije u kvalifikacijama za Euro 2020., Finska – BiH u Tampereu 08.06.2019. godine i Italija – BiH u Torinu 11.06.2019., ovim putem želimo naše navijače upoznati sa sljedećim informacijama i procedurama:

Za navijače BiH za utakmicu u Finskoj rezervisano je 800 ulaznica za gostujući sektor stadiona “Tampere”, a cijena jedne ulaznice je 28 eura. Fudbalska asocijacija Finske neće vršiti prodaju ulaznica za navijače BiH, te je FS BiH jedini ovlašten i nadležan za ovu aktivnost.

Za utakmicu u Torinu za bh. navijače rezervisano je 2.099 ulaznica za gostujući sektor stadiona Juventus FC. Cijena pojedinačne ulaznice je 20 eura, a jedini ovlašten i nadležan za prodaju je FS BiH.

Ilustracija, Foto: Damir Hajdarbašić, Reprezentacija.ba

Zainteresovani pojedinci i organizovane grupe mogu dostaviti svoje prijave za određeni broj ulaznica, najkasnije do 20.05.2019. godine do 24:00 sata, putem e-mail adresa: finska-bih@nsbih.ba i italija-bih@nsbih.ba

Pojedinačno se može aplicirati za najviše dvije ulaznice, uz dostavljanje fotokopije identifikacionih dokumenata (pasoša) svih aplikanata, sa adresom prebivališta i datumom rođenja.

Organizovana grupa može aplicirati za više od dvije ulaznice, s tim što putem maila treba dostaviti fotokopiju identifikacionih dokumenata (pasoša) svih navijača/putnika sa datumima rođenja i mjestom prebivališta, kao i informacijama o načinu putovanja i eventualnom smještaju u Finskoj, odnosno Italiji.

Ovdje posebno ističemo da se u skladu sa odredbama italijanskog zakona na svakoj ulaznici mora nalaziti ime i prezime, datum rođenja, mjesto rođenja i nacionalnost donosioca iste. Provjerom ličnih dokumenata na ulazu stadiona će biti izvršena identifikacija donosioca ulaznice sa napisanim podacima. Ulaznica nije prenosiva. Ako podaci sa ulaznice i ličnih dokumenata ne budu identični ulaznica nije važeća, donosilac karte neće moći ući na stadion.

Foto: Damir Hajdarbašić, BIH.ba – Reprezentacija.ba

Nadležna služba u FS BiH će razmotriti sve prispjele aplikacije do dana 22.05.2019.godine. Pojedinci i grupe čija aplikacija za ulaznice bude prihvaćena bit će o tome blagovremeno obaviješteni. Distribucija ulaznica će početi dan poslije zaprimanja ulaznica iz fudbalske asocijacije Italije, a ulaznice se štampaju u Italiji. Zbog specifičnosti izrade ulaznica sa ličnim podacima i određenog vremenskog perioda potrebnog za izradu istih, bit će izdata posebna informacija o datumu početka distribucije ulaznica za obje utakmice i bit će objavljena na web stranici FS BiH.

Kupovina ulaznica će biti realizovana u zgradi FS BiH, ili dostavljanjem na adresu uz naknadu troškova pošte na račun podnosioca zahtjeva za takvom vrstom usluge. U slučaju potrebe, FS BiH će razmotriti mogućnost preuzimanja ulaznica u Tampereu i Torinu.

Kontakt osoba FS BiH je Dženita Sijamić, broj tel: 033/276-689.

Sve dodatne relevantne informacije vezano za ulaznice bit će blagovremeno objavljene putem oficijelne web stranice FS BiH: nfsbih.ba.

(Reprezentacija.ba)