Prije dva dana (2. april 2019.) u sjedištu UEFA-e u Nyonu održan je sastanak UEFA HatTrick odbora na kome je odobrena aplikacija FS BiH za projekat “Razvoj infrastrukture omladinskog nogometa/fudbala u BiH kroz širu društvenu zajednicu”, tj. nabavka i montaža vještačke trave za 15 lokalnih zajednica u našoj zemlji.

Time je potpisani ugovor sa dobavljačem vještake trave “Pejkom” d.o.o. Beograd postao aktivan i kreću aktivnosti prema lokalnim zajednicama u cilju realizacije planiranog projekta.

UEFA-inim HatTrick programom se pomaže realizacija razvojnih projekata svih evropskih nogometnih saveza.

UEFA HatTrick program je ustanovljen 2004. godine, pred UEFA EURO u Portugalu, a finansira se iz prihoda ostvarenih od organizacije evropskih prvenstava. Od tada je u razvoj nogometa investirano više od 1,8 milijardi eura.

Ovu pomoć nacionalni savezi su iskoristili da izgrade nove i unaprijede postojeće trening centre i administrativne kapacitete, ali i da finansiraju Grassroots i ostale razvojne projekte.

(BIH.ba – Reprezentacija.ba)