Fudbalska selekcija BiH nalazi se na 38. mjestu FIFA rang liste za mjesec demcebar 2018. godine.

Zmajevi su tekuću godinu počeli na 38. poziciji, a završili na 34. mjestu.

Najbolju poziciju smo imali u oktobru (32.), a najgoru u februaru, martu, aprilu i maju (41.).

BiH je prošle godine pod vodstvom Mehmeda Baždarevića konstantno nazadovala na FIFA rang listi (2017. godinu smo počeli na 27., a završili na 37. poziciji), dok je tekuća godina nešto uspješnija u mandatu Roberata Prosinečkog.

Historijski gledamo, najbolje smo bili pozicionirani 2013. godine (Zmajeve predvodio Safet Sušić) kada smo zauzimali 13. mjesto.

FIFA poredak po mjesecima:

Januar 2018. godine – 38. pozicija
Februar 2018. godine – 41. pozicija
Mart 2018. godine – 41. pozicija
April 2018. godine – 41. pozicija
Maj 2018. godine – 41. pozicija
Juni 2018. godine – 40. pozicija
Juli 2018. godine – 40. pozicija
August 2018. godine – 39. pozicija
Septembar 2018. godine – 34. pozicija
Oktobar 2018. godine – 32. pozicija
Novembar 2018. godine – 34. pozicija
Decembar 2018. godine – 34. pozicija

FIFA poredak po godinama:

2018. godina: Najbolja pozicija: 32; Najgora pozicija 41
2017. godina: Najbolja pozicija: 27; Najgora pozicija: 40
2016. godina: Najbolja pozicija: 20; Najgora pozicija: 29
2015. godina: Najbolja pozicija: 20; Najgora pozicija: 32
2014. godina: Najbolja pozicija: 17; Najgora pozicija: 29
2013. godina: Najbolja pozicija: 13; Najgora pozicija: 26
2012. godina: Najbolja pozicija: 19; Najgora pozicija: 31
2011. godina: Najbolja pozicija: 20; Najgora pozicija: 56

(BIH.ba – Reprezentacija.ba)